Aktuellt 

OBS !  Dubbelt årsmöte i slutet av maj 2021 

På grund av coronaepidemin blev årsmötet 2020 inhiberat och årsmötet 2021 har uppskjutits tillsvidare. Föreningens styrelse har beslutat att kalla till ett dubbelt årsmöte i slutet av maj 2021, antingen som ett fysiskt möte, eller som ett Zoom-möte om mötesrestriktionerna fortfarande gäller. Möteskallelsen skickas ut senast i början av maj 2021. 


Stipendiaterna 2020 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2020 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Ingebrit Vahe, Nele Novek, Eglyd Marion Hirv och Helena Katrina Haltunen. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Iris Johanna Kreen, Ilona Falk, Andra Paeste och Kätlin Kippar. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Piia Marie Leesme.

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2020. 
 

Avgångseleverna på Nuckö Gymnasium 2020. 

 


Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Med en liten månadsdonation kan vi alla göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera,
se -> Peeteli-kampanjen  
 


Tidigare aktiviteter, se arkivet t.ex.: 

 

-> Verksamheten 2019 

Årsmöte 21.3.2019 

Teaterbesök - Svek i Aiboland 

Stipendiaterna 2019 

Estlandsresan 30.8-1.9.2019 

30-års jubileum 30.10.2019 


-> Verksamheten 2018 

Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018 

Årsmöte 5.4.2018 

Stipendiaterna 2018 

Återinvigningen av Nargö kapell 19.8.2018

Estlandsresan 24-26.8.2018 

Höstmöte 12.11.2018 

Julresa till Tallinn 13-14.12.2018 


-> Verksamheten 2017 

Medlemsbrev februari 2017 

Årsmöte 15 mars 2017 

Estlandsresan 1-3.9.2017 

Medlemsbrev oktober 2017

Nordisk julmarknad 


-> Verksamheten 2016 

Medlemsbrev februari 2016 

Årsmöte 31 mars 2016  

Stipendieutdelning i Nuckö

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest

Resa till Estland i Karl Xll:s fotspår 19-21.8.2016 

Medlemsbrev oktober 2016 

Höstsamkvämet 9.11.2016


-> Till början av Aktuellt 

 

 

Kalender 2021

 

Dubbelt årsmötet
i slutet av maj ?