Aktuellt

 

Julglöggen 2.12.2021 är INHIBERAD !!! 

Den planerade julresan till Tallinn blev inte av på grund av det allt sämre coronaläget i Estland. Föreningen ämnade i stället ordna  en glöggafton på Lyceumklubben den 2 december. Med hänsyn till det allt svårare coronaläget anser vi det klokast att ställa in även julglöggen. Vi hoppas innerligt att år 2022 skall bli det år vi kan börja genomföra de program som nu under en lång tid lagts på is.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fridfull och frisk jul!


Medlemsbrev - oktober 2021

Styrelsen har skickat ett medlemsbrev per e-post till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress. Höstens medlemsbrev innehåller information om Medlemsavgiften 2021, Peeteli samt Julresan 12-13 december 2021. Medlemsbrevet finns också i arkivet på sidan
https://estlandsvannerna.fi/mera/arkiv/2021/ (mot slutet av året).

 


Estlandssvenskarnas Sång- och Dansfest 14.8.2021

Estlandssvenskarnas IV Sång- och Dansfest hölls lördagen 14.8.2021 på biskopsborgen i Hapsal, se

 

 

 


Stipendiaterna 2021 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2021 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Rainer Talvik, Karol-Liis Loik, Maria Aksiim och Edit Soosaar.

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Ingely Soovik, Mia Loviisa Kosarv, Karmen Vaikla och Talver Ulla. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Karmen Pingas. 

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2021. 

 


Dubbelt årsmöte 26 maj 2021 

På grund av coronaepidemin blev årsmötet 2020 inhiberat och årsmötet 2021 har uppskjutits. Föreningens styrelse beslöt att kalla till ett dubbelt årsmöte onsdagen 26 maj 2021, antingen som ett fysiskt möte, eller som ett Zoom-möte om mötesrestriktionerna fortfarande gäller. Möteskallelsen skickades ut i slutet av april 2021. Mötet hölls som ett Zoom-möte med 15 deltagare. 

 


Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Med en liten månadsdonation kan vi alla göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera,
se -> Peeteli-kampanjen  
 


Tidigare aktiviteter, se arkivet t.ex.: 

 

-> Verksamheten 2020 

Medlemsbrev mars 2020 

Stipendiaterna 2020 

Medlemsbrev oktober 2020 

Medlemsbrev december 2020 

Styrelsemöten på Zoom 


-> Verksamheten 2019 

Årsmöte 21.3.2019 

Teaterbesök - Svek i Aiboland 

Stipendiaterna 2019 

Estlandsresan 30.8-1.9.2019 

30-års jubileum 30.10.2019 


-> Verksamheten 2018 

Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018 

Årsmöte 5.4.2018 

Stipendiaterna 2018 

Återinvigningen av Nargö kapell 19.8.2018

Estlandsresan 24-26.8.2018 

Höstmöte 12.11.2018 

Julresa till Tallinn 13-14.12.2018 


-> Verksamheten 2017 

Medlemsbrev februari 2017 

Årsmöte 15 mars 2017 

Estlandsresan 1-3.9.2017 

Medlemsbrev oktober 2017

Nordisk julmarknad 


-> Verksamheten 2016 

Medlemsbrev februari 2016 

Årsmöte 31 mars 2016  

Stipendieutdelning i Nuckö

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest

Resa till Estland i Karl Xll:s fotspår 19-21.8.2016 

Medlemsbrev oktober 2016 

Höstsamkvämet 9.11.2016


-> Till början av Aktuellt 

 

 

Kalender 2021

 

Dubbelt årsmöte
26 maj

 

Medlemsbrev
oktober 2021

 

Julglöggen 2.12.2021
är INHIBERAD