Aktuellt 

 


Julresan till Tallinn 13-14.12.2018 

 

Luciafest i St Mikaels kyrkan i TallinnLuciafest i svenska S:t Mikaels kyrkan i Tallinn. 

 

PeeteliVerksamhetsledaren Mati Sinisaar berättade om Peeteli socialcenter i Tallinn. 

 

Eva-Tiina Pölluste, Gustav Adolfs Gymnasium, TallinnEva-Tiina Põlluste berättade om svenskundervisningen i Gustav Adolfs gymnasiet i Tallinn. 

 


Höstmötet 12.11.2018 

Föreningens höstmöte hölls måndagen den 12 november kl.18 på Lyceumklubben. Fredsgatan 7 E. Sammankomsten avrundade också för föreningens del firandet av Estlands 100-årsjubileum. Som föredragshållare hade vi glädjen att se författaren och redaktören Juha Vakkuri. Han talade om Lennart Meri. Efter föredraget var det samkväm med servering. 

Författaren och redaktören Juha Vakkuri talade om Lennart Meri. 


Estlandssvenskt arkivmaterial till Estland 

Svenska litteratursällskapet (SLS) har nyligen återbördat kulturhistoriskt värdefullt estlandssvenskt arkivmaterial till det estniska folkkultursarkivet. I samlingen ingår folkloristiska och språkliga uppteckningar på estniska och svenska, samt kartor som har samlats in i de estniska svenskbygderna 1895–1931. 

Se mera information: 

-> Sveriges radio 

-> Svensk historia 

-> Hufvudstadsbladet 

-> Vasabladet 

 


Estlandssvenska visor 

Sofia Joons uppträdde nyligen på Nordica och lärde en abiturientgrupp från Lahtis att sjunga en gammal estlandssvensk visa, se Tattas Facebook 

 


Estlandsresan 2018 

 

Se bilder från resan

Se reseprogrammet!

 


Återinvigningen av Nargö kapell 

Svenska S:t Mikaels församlingen i Tallinn återinvigde S:ta Maria kapell på Nargö 19.8.2018. Det skedde i närvaro av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Med var också Estlandsvännernas styrelsemedlemmar Harriet Wahlsberg-Tiderman och Carita Rosenberg-Wolff. 

 

 


Stipendiaterna 2018 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2018 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades stipendierna till eleverna Kristiina Kisler, Anna Misnik och Ragnar Ait. Kasper Karl Epner fick Jalles stipendium i idrott.

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs stipendier till eleverna 
Laura Schifrin, Sander Peterson och Annika Annus samt till lärarna Juta-Tiia Mägi och Eva-Tiina Põlluste. 

 

Stipendiater vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn: 
eleverna Laura Schifrin, Sander Peterson och Annika Annus.
 


Årsmöte 5.4.2018 

Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlades stadgeenligaärenden. Efter mötet fick vi höra Gustaf Antell tala om hur det är att jobba som frilanskorrespondent och Yle:s medarbetare  i Tallinn, där han varit verksam cirka 15 år. Därefter följde fri samvaro med servering. Se också medlemsbrev februari 2018, bl.a. om medlemsresan till Nuckö och Hapsal. 

 

 

 


Turid Farbregd - årets kulturvän i Estland 

Estlandsvännerna gratulerar föreningens medlem Turid Farbregd, som blivit vald till årets kulturvän 2017 i Estland, se mera information i estniska medier

 


Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018  

Estlandsvännerna firade Estlands 100-årsdag med ett samkväm den 15 januari 2018 på Lyceumklubben i Kronohagen, Helsingfors. Estlands abassadör Margus Laidre höll festtalet på svenska om Estlands mångsidiga historia. Från Estland deltog Ülo Kalm, chef för Aibolands museum i Hapsal och ordförande för estlandssvenskarnas kulturråd, Mati Sinisaar, verksamhetsledare för Peeteli socialcentral i Tallinn och Kaidi Lees, projektsekreterare i Peeteli, samt Inna Rosar, svensklärare vid Nuckö gymnasium. För musiken svarade Sara Selenius och Niklas Nyholm. 

 

Ordförande Ingegerd Nyström hälsade gästerna välkomna. 

 

Marcus Laidre

Estlands ambassadör Margus Laidre höll festtalet. 

 

Margus Laidre, Ülo Kalm och Henrik Lax. 

 

Kaidi Lees, Mati Sinisaar och Ülo Kalm. 

 

Mati Sinisaar och Inna Rosar. 

 

Ulo Kalm

Ülo Kalm. 

 

Sara Selenius och Niklas Nyholm. 

 


Samkvämet gav också möjlighet till mångsidigt umgänge, intressanta diskussioner och nya kontakter i minglet.

 

 

 

 

 

 


 

Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Med en liten månadsdonation kan vi alla göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera,
se -> Peeteli-kampanjen  
 


Tidigare aktiviteter, se arkivet t.ex.:

 

-> Verksamheten 2017 

Medlemsbrev februari 2017 

Årsmöte 15 mars 2017 

Estlandsresan 1-3.9.2017 

Medlemsbrev oktober 2017

Nordisk julmarknad 


-> Verksamheten 2016 

Medlemsbrev februari 2016 

Årsmöte 31 mars 2016  

Stipendieutdelning i Nuckö

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest

Resa till Estland i Karl Xll:s fotspår 19-21.8.2016 

Medlemsbrev oktober 2016 

Höstsamkvämet 9.11.2016

 


-> Till början av Aktuellt 

 

 

Kalender 2018

 

 

 Estlands 100-årsjubileum 

Årsmöte 5.4.2018 

Resa till Nuckö, Hapsal
och Padis 24-26.8.2018
 

Höstmöte 12.11.2018 

Julresa till Tallinn 13-14.12.