Aktuellt 


30-års jubileum 30.10.2019 

Estlandsvännerna r.f. firade sitt 30-årsjubileum den 30 oktober 2019 kl. 18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E, Kronohagen, Helsingfors. 

PROGRAM
18.00 Välkomstskål
18.15 Välkomna, Ingegerd Nyström
          Sång, Veronika Kivisilla
18.30  Festtal, Fil. dr Barbro Allardt Ljunggren
           Estland i dag - Utmaningar och möjligheter 
           Sång, Veronika Kivisilla
19.15  Gästerna har ordet
20.00 Servering och fri samvaro

 

 

Barbro Allardt Ljunggren 

 

Veronika Kivisilla 

 


Estlandsresan 30.8-1.9.2019

Medlemsresan gick denna gång till den gamla universitetsstaden Tartu, där Gustav II Adolf står staty bakom universitet, och till sjön Peipus, se programmet och bilder 

 


Stipendiaterna 2019 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2019 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Ella-Mai Matsina, Mia Henriette Riismaa och Sten Erik Simmo och Laureen Hansmer. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Mark-Kirill Gubel, Kairit Raudla, Karin Trei samt Kaili Nurk, som också fick Jalles stipendium i gymnastik och idrott. 

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2019. 

 

Avgångseleverna på Nuckö Gymnasium 2019. 

 


Svek i Aiboland 10.5.2019

Ett tiotal estlandsvänner besökte fredagen den 10 maj teater Viirus och såg pjäsen Svek i Aiboland. Författare är Mikael Sjövall som också är medlem i Estlandsvännerna.

Om pjäsen: 

SVEK I AIBOLAND

Nuckö, nordvästra Estland 1948. Den sovjetiska ockupationsmakten påtvingar en  kollektivisering av jordbruket på den estländska svenskbygden. Politruker gästar byarna för att sondera terrängen och hitta bundsförvanter. Rädslan vilar som en våt, mörk filt över en landsbygd som till stora delar har avfolkats under andra världskriget. Det gäller att välja sida och lägga sina kort rätt för att inte råka illa ut.

Pjäsen Svek i Aiboland är en spionhistoria som handlar om vänskap, makt och förtryck. Man får följa med det lilla livet på landsbygden i Sovjetestland som blir indraget i det kalla krigets förvecklingar. Pjäsen visar hur vänskapen sätts på prov i ett totalitärt system där principer och valfrihet smulas sönder till pragmatiska beslut som leder huvudpersonerna vilse. 

 


Årsmötet 21.3.2019 


Årsmötet hölls torsdagen den 21 mars kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E, Helsingfors.  På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Styrelsen omvaldes. Efter mötet talade historikern och föreningsmedlemmen Aapo Roselius om den svenska stormaktstiden i Baltikum. En av de yttersta svenska utposterna på den tiden var den gamla universitetsstaden Dorpat/Tartu, dit årets medlemsresa går. Efter föredraget följde fri samvaro med servering. 

 

Aapo Roselius 

 

 

Svenska Baltikum - Estland och Livland på 1600- och 1700-talet. 

 

 


 

Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Med en liten månadsdonation kan vi alla göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera,
se -> Peeteli-kampanjen  
 


Tidigare aktiviteter, se arkivet t.ex.: 

 

-> Verksamheten 2018 

Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018 

Årsmöte 5.4.2018 

Stipendiaterna 2018 

Återinvigningen av Nargö kapell 19.8.2018

Estlandsresan 24-26.8.2018 

Höstmöte 12.11.2018 

Julresa till Tallinn 13-14.12.2018 


-> Verksamheten 2017 

Medlemsbrev februari 2017 

Årsmöte 15 mars 2017 

Estlandsresan 1-3.9.2017 

Medlemsbrev oktober 2017

Nordisk julmarknad 


-> Verksamheten 2016 

Medlemsbrev februari 2016 

Årsmöte 31 mars 2016  

Stipendieutdelning i Nuckö

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest

Resa till Estland i Karl Xll:s fotspår 19-21.8.2016 

Medlemsbrev oktober 2016 

Höstsamkvämet 9.11.2016


-> Till början av Aktuellt 

 

 

Kalender 2019

 

Årsmöte 21.3.2019 
Fredsgatan 7 E, H:fors 

 

Teater Viirus 10.5.2019 
Svek i Aiboland 

 

Estlandsresa 
30.8.-1.9.2019 

 

30-års jubileum
30.10.2019 

 

Nordisk julmarknad 
30.11.2019 

 

Julresa till Tallinn 
8-9.12.2019