Kontakter

F.d. föreningens styrelsen 2021-2022

 Ingegerd Nyström   050 539 0739  ordförande
 Karin Owren   050 517 3919  viceordförande, reseansvarig
 Carita Rosenberg-Wolff   050 339 7370  sekreterare
 Harriet Wahlsberg-Tiderman   040 7320 200  mentor
 Heikki Erkkilä    050 591 3903  kassör
 Caj Kortman   040 592 7434  webbansvarig
 Karin Berg  +37253812375  Estland
 Rigmor Åminne   040 504 6006  medlem
 Bodil Liljeberg   040 513 8965  suppleant
 

F.d. föreningens Estlandsvännerna r.f. styrelse valdes vid årsmötet 26.5.2021.
Vid årsmötet 31.3.2022 fattades ett enhälligt beslut om att upplösa den registrerade föreningen Estlandsvännerna r.f., samt att grunda ett icke-registrerat sällskap med samma namn: Estlandsvännerna.

Sällskapets adress är: 

Estlandsvännerna
c/o Ingegerd Nyström
Skeppsredaregatan 3 A 4
00140 Helsingfors

 

Klicka här nedan om du

-> Vill bli medlem