Kontakter

Styrelsen 2017

 Ingegerd Nyström   050 539 0739  ordförande
 Karin Owren   050 517 3919  viceordförande, reseansvarig
 Carita Rosenberg-Wolff   050 339 7370  sekreterare
 Harriet Wahlsberg-Tiderman   040 7320 200  mentor
 Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä   044 2727 663  medlemsregistret
 Heikki Erkkilä    050 591 3903  kassör
 Caj Kortman   040 592 7434  webbansvarig
 Karin Berg  +37253812375  Estland
 

Föreningens styrelse för år 2017 valdes vid årsmötet 15.3.2017.

 

Föreningens adress är: 

Estlandsvännerna r.f.
c/o Ingegerd Nyström
Skeppsredaregatan 3 A 4
00140 Helsingfors

 

Klicka här nedan om du

-> Vill bli medlem