Kontakter

Styrelsen 2021

 Ingegerd Nyström   050 539 0739  ordförande
 Karin Owren   050 517 3919  viceordförande, reseansvarig
 Carita Rosenberg-Wolff   050 339 7370  sekreterare
 Harriet Wahlsberg-Tiderman   040 7320 200  mentor
 Heikki Erkkilä    050 591 3903  kassör
 Caj Kortman   040 592 7434  webbansvarig
 Karin Berg  +37253812375  Estland
 Rigmor Åminne    medlem
 Bodil Liljeberg    suppleant
 

Föreningens styrelse valdes vid årsmötet 26.5.2021.

 

Föreningens adress är: 

Estlandsvännerna r.f.
c/o Ingegerd Nyström
Skeppsredaregatan 3 A 4
00140 Helsingfors

 

Klicka här nedan om du

-> Vill bli medlem