Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Månadsbidrag till Peeteli

Med en liten månadsdonation kan vi Estlandsvänner göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera, i synnerhet för den som använder sig av bankens e-betalning. Bestäm vilken summa du vill donera, och ange detta som ett regelbundet betalningsuppdrag. Estlandsvännernas konto är FI 56 4055 4650 0097 96. Ange som referens 1245. Referensnumret är viktigt, med hjälp av detta styr vi hela summan vidare till Peeteli. 

Peeteli behöver oss – varje euro är värdefull

Gatubarnshemmet Peeteli i Kopli  i Tallinn är en central punkt för det tiotal barn som bor där och för de barn och familjer som varje vecka nås av hemmets hjälp. Under de år Peeteli verkat har sextio barn vuxit upp på hemmet, de allra flesta med lycklig utgång. De tidigare gatubarnen harblivit vuxna, gått i skola, fått ett jobb, en bostad och i många fall även familj och barn och lever i dag ett vanligt vardagsliv. Utan den start de fick hos Mati Sinisaar och hans team i gatubarnshemmet hade de med största sannolikhet gått under. Vi har under åren följt med utvecklingen i gatubarnshemmet och vet att arbetet är livsnödvändig för de fattigaste i Kopli. Gatubarnshemmet har i tio år utgjort en viktig del av Estlandsvännernas verksamhet, och vi har samlat in medel med hjälp av bl.a. konserter och kortförsäljning. De största bidragen har dock kommit via utomstående finansiärer, vilkas bidrag vi kanaliserar till gatubarnshemmet. I det långa loppet kan vi  dock inte räkna med att dessa finansiärer har möjlighet att stödja verksamheten.  Därför startar vi nu en kampanj för våra medlemmar, så att vi kunde bidra med en regelbunden donation av valfri storlek.  En donation till gatubarnshemmet kan också vara en bra present till den som redan ”har allt”. 

Många bäckar små bildar en stor å

Tio medlemmar betalar tio euro i månaden – 1200 euro på ett år
Tjugo medlemmar betalar fem euro i månaden – 1200 euro på ett år
Fyrtio medlemmar betalar fem euro i månaden – 2800 euro på ett år
Hundra medlemmar betalar en euro i månaden – 1200 euro på ett år

Månadsdonation – ett lätt sätt att hjälpa

Mera information:

-> Presentation av verksamheten vid gatubarnshemmet Peeteli 
     
av föreståndaren Mati Sinisaar (på engelska)  

-> Se också bildgalleri om Peeteli församling