2018 


Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018  

Estlandsvännerna firade Estlands 100-årsdag med ett samkväm den 15 januari 2018 på Lyceumklubben i Kronohagen, Helsingfors. Estlands abassadör Margus Laidre höll festtalet på svenska om Estlands mångsidiga historia. Från Estland deltog Ülo Kalm, chef för Aibolands museum i Hapsal och ordförande för estlandssvenskarnas kulturråd, Mati Sinisaar, verksamhetsledare för Peeteli socialcentral i Tallinn och Kaidi Lees, projektsekreterare i Peeteli, samt Inna Rosar, svensklärare vid Nuckö gymnasium. För musiken svarade Sara Selenius och Niklas Nyholm. Se också -> bilder

 


Medlemsbrev februari 2018 

 

Bästa Estlandsvän!

 

Verksamhetsåret 2018 inleddes ju ovanligt festligt med firandet av Estlands 100-årsdag redan den 15 januari. Estlandsvännerna kunde glädja sig över att både Estlands ambassadör i Helsingfors Margus Laidre och ordföranden för det estniskt svenska kulturrådet Ülo Kalm hedrade festen med sin närvaro. Mest påfallande under festen var den varma och innerliga stämning som rådde. Detta upplevde också ambassadör Laidre. Då han tog avsked betonade han särskilt att de bästa kontakterna länder emellan är möten människa mot människa. Något av detta har vi försökt genomföra också under sommarens resa, där vi söker oss tillbaka till våra rötter, till Nuckö och Hapsal.

Årsmöte 5.4 kl.18.00
Verksamhetsåret andra sammankomst är föreningens årsmöte. Det hålls i år den 5 april kl. 18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Separat möteskallelse är bifogad. Efter mötet får vi höra Gustaf Antell tala om hur det är att jobba som korrespondent i Tallinn. Därefter följer fri samvaro med servering. För ett glas vin med tilltugg och en kopp kaffe uppbärs 10 euro.

Medlemsresan 24-26. 8
Under årets resa uppsöker vi alltså de trakter där verksamheten i föreningen fick sin början, nämligen Nuckö och Hapsal. Resan äger rum 24-26 augusti. Vi startar fredagen den 24 kl.9.00 med Eckerö Line och är framme i Tallinn ca 11.15. I hamnen väntar vår buss och vi startar färden mot Nuckö. Där träffar vi Inna Rosar som undervisar i svenska. Hon visar skolan och berättar om svenskundervisningen och om det skolprojekt med Lahtis som hon var med om för ett par år sedan. Efter det får vi bekanta oss med Nuckö kyrka och kan studera namnskicket på kyrkogården. Sent på eftermiddagen kommer vi till Hapsal, där vi skall övernatta två nätter. Gemensam middag på Kuursaal vid strandpromenaden.
     Hela lördagen tillbringas i Hapsal där vi rör oss mellan olika museer per buss. På förmiddagen ser vi järnvägsmuseet och en utställning i rådhuset. Efter en liten paus besöker vi Aibolandsmuseum. Där blir vi guidade av museichefen Ülo Kalm och vi får också träffa några av de legendariska ”torsdagstanterna”, en grupp frivilliga som arbetar på museet på torsdagarna. Dessutom får vi stifta bekantskap med träbåtsföreningen Vikan och dess verksamhet. Vi kanske också mot ersättning får ta oss en tur på viken. Det är föreningens eldsjäl Jorma Friberg som tar hand om oss. På kvällen gemensam middag på Wiigi Kohvik.
     På söndagen bekantar vi oss under återfärden med Ants Laikmaa museet. Ants Laikmaa var en berömd porträtt- och landskapsmålare, som också var verksam i Finland. Lunch på Padise herrgård, där vi också ser på klosterruinerna. Båten tillbaka går 18.30 och vi äter buffetmiddag tillsammans.

Hela resan med båt, buss, hotell, inträdesavgifter, guide lördag förmiddag, tre middagar och en lunch kostar 320 euro i dubbelrum och 410 i enkelrum. Av det betalas 100 euro som anmälningsavgift senast den 15 maj, återstoden, dvs. 220 respektive 310 euro senast 30.6. Inbetalningarna sker på konto FI56 4055 4650 0097 96 referens 1232.  Det är mycket viktigt att alla betalar inom utsatt tid. Resebranschen blir allt tuffare och för att få hålla de överenskomna priserna måste vi betala reseräkningen 6-8 veckor före vi skall resa. Det är också mycket svårt att göra ändringar efter det att anmälningstiden gått ut. När vår kvot är fastslagen i mitten av maj påverkar varje ändring den överenskomna budgeten och rubbar underlaget för resans ekonomi.

Anmälan
Anmälan skall ske antingen på bifogade blankett eller per e-post. Pappersblanketten skickas till Ingegerd Nyström, Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 HELSINGFORS. E-postanmälan måste innehålla samma uppgifter som krävs på pappersblanketten och skickas på adressen ingegerd.nystrom(a)gmail.com. Eftersom vi försöker hålla kostnaderna nere har vi ingen kontorspersonal som kan leta i register och gamla anmälningar efter felande uppgifter.

Banktransaktioner
Som alla vet blir det allt dyrare att sköta sina bankaffärer. Detta gäller även ideella föreningar som Estlandsvännerna där bankkostnaderna ökat avsevärt på senaste tid. Det gäller alltså att spara där man kan. Kom ihåg att alltid använda den referens ni får för olika betalningar och endast den. Skriv aldrig någonting i meddelandefältet. Varje skriven text går till manuell behandling och kostar pengar. Vi uppger alltid vilken referens som gäller och med enbart referensnummer kostar inbetalningen ingenting.

Inbetalningar till Peeteli kan göras på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245.

 

Vi hoppas få se många av er på årsmötet och sedan på sommarns resa

STYRELSEN

 


Årsmöte 5.4.2018 

Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlades stadgeenligaärenden. Efter mötet fick vi höra Gustaf Antell tala om hur det är att jobba som frilanskorrespondent och Yle:s medarbetare  i Tallinn, där han varit verksam cirka 15 år. Därefter följde fri samvaro med servering. Se också medlemsbrev februari 2018, bl.a. om medlemsresan till Nuckö och Hapsal. 

 

 

 


Stipendiaterna 2018 

 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2018 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades stipendierna till eleverna Kristiina Kisler, Anna Misnik och Ragnar Ait. Kasper Karl Epner fick Jalles stipendium i idrott.

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs stipendier till eleverna 
Laura Schifrin, Sander Peterson och Annika Annus samt till lärarna Juta-Tiia Mägi och Eva-Tiina Põlluste. 

 

Stipendiater vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn: 
eleverna Laura Schifrin, Sander Peterson och Annika Annus.
 


Återinvigningen av Nargö kapell 

Svenska S:t Mikaels församlingen i Tallinn återinvigde S:ta Maria kapell på Nargö 19.8.2018. Det skedde i närvaro av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Med var också Estlandsvännernas styrelsemedlemmar Harriet Wahlsberg-Tiderman och Carita Rosenberg-Wolff. 

 

 


Estlandsresan 2018 

Estlandsvännerna sökte sig med resan 2018 tillbaka till sina rötter för nästan 30 år sedan. Det var med utgångspunkt i Nuckö och de behov som 1989 fanns i skolans svenskundervisning och ute i samhället som kom att forma den verksamhet som Estlandsvännerna än i dag bedriver. 

Mera information -> Nuckö, Hapsal och Padis 24-26.8.2018  

 


Medlemsbrev oktober 2018 

 

Bästa Estlandsvän!

 

Hösten börjar på allvar vara här och det är dags att informera om Estlandsvännernas höstprogram och om andra begivenheter med estnisk anknytning.

Höstmöte måndag 12.11
Föreningens höstmöte hålls måndagen den 12 november kl.18 på Lyceumklubben. Fredsgatan 7 E. Sammankomsten avrundar också för föreningens del firandet av Estlands 100-årsjubileum. Som föredragshållare har vi glädjen att se författaren och redaktören Juha Vakkuri. Han kommer att tala om Lennart Meri. Efter föredraget blir det samkväm med servering. Vi är glada om ni kan betala 5 euro för förtäringen. Ha gärna jämna pengar.

Basarer
Efter höstmötet blir det basardags. Lördagen den 1 december ordnas den sedvanliga nordiska julmarknaden. Arrangör är Nordisk Kulturkontakt på Kajsaniemigatan 9. Marknaden är öppen 11-16. Estlandsvännerna kommer att ha ett bord där vi säljer våra kort och informerar om det estlandssvenska, bl.a. Aibolands museum. Estlandsvännerna kan inhandla sina julkort på basaren och dessutom passa på att köpa nordiska juldelikatesser vid andra bord.

Följande lördag, dvs. den 8 december står S:t Mikaels julbasar i Tallinn i tur.  Den är öppen 12-16. I samband med ett basarbesök kan man njuta av julstämningen i gamla stan, speciellt på Rådhustorget. I år ordnas ingen gemensam resa till basaren.

Julresa 13-14 december
I år firar föreningen Lucia i Tallinn. Vår julresa går av stapeln 13-14 december. Starten går med Eckerö Line torsdagen den 13 kl. 9.00 till Tallinn där vi beräknas vara 11.15. Vi övernattar på vårt favorithotell Radisson Blu Sky  nästan vid porten till gamla stan. På torsdagen finns det gott om tid att flanera i gamla stan och göra julinköp. På programmet står en gemensam måltid kl. 15, för den som så önskar och luciafest i s:t Mikaels kyrka kl.18.00. På fredagen gör vi ett besök i Peeteli kl. 10.00 och ett annat i Gustav Adolfs gymnasiet kl. 14. Gymnasiet är inrymt i ett historiskt värdefullt hus, med fina källarvalv, något som också eleverna är stolta över. Båten hem går kl.18.30 och är i Helsingfors kl.21.00. Resan kostar 110 euro per person i dubbelrum och 157 euro i enkelrum.  I priset ingår resor och övernattning, hotellfrukost, julbuffet på hemresan och en hytt för bagaget. Övriga måltider och eventuella transporter inom Tallinn betalar var och en själv. Priset förutsätter att vi blir minst 10 personer. Anmäl er gärna så snart som möjligt, men senast  5.11. Vi måste nämligen bekräfta bokningen senast 6.11. Anmälan görs till Ingegerd Nyström per e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com eller telefon 050 539 07 39. Ange födelsedatum och kontaktuppgifter. Den som vill ha ett resebrev på papper ska också ange postadress. Deltagaravgiften betalas senast 5.11 på konto FI56 4055 4650 0097 96, Ange referensen 1232.

Medlemsavgiften
Med detta brev följer fakturan för medlemsavgiften som fortfarande är 20 euro. Den betalas in på konto FI 56 4055 4650 0097 96. Ange den referens som står på fakturan. Skriv ingenting i meddelandefältet.

Föreningens kort
Den som vill köpa eller hjälpa till att sälja föreningens kort kan vända sig till Carita Rosenberg-Wolff, carita.rosenberg-wolff(a)helsinki.fi, tfn +358 50 339 73 70.

Peeteli
Kom ihåg Peeteli. Hemmet kämpar fortsättningsvis med en osäker ekonomi utan statligt eller kommunalt stöd. Varje slant behövs för driften. Månatliga bidrag, om än aldrig så små, gör det lättare att planera verksamheten. Kontot är alltså FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245. Under julresan har ni möjligheter att bekanta er med hemmet och få en färsk rapport över nuläget.

 

Med hopp om ett livligt deltagande i höstens aktiviteter

 

STYRELSEN

 


Höstmötet 12.11.2018 

Föreningens höstmöte hölls måndagen den 12 november kl.18 på Lyceumklubben. Fredsgatan 7 E. Sammankomsten avrundade också för föreningens del firandet av Estlands 100-årsjubileum. Som föredragshållare hade vi glädjen att se författaren och redaktören Juha Vakkuri. Han talade om Lennart Meri. Efter föredraget var det samkväm med servering. 

Författaren och redaktören Juha Vakkuri talade om Lennart Meri. 

 


Julresan till Tallinn 13-14.12.2018 

 

Luciafest i St Mikaels kyrkan i TallinnLuciafest i svenska S:t Mikaels kyrkan i Tallinn. 

 

PeeteliVerksamhetsledaren Mati Sinisaar berättade om Peeteli socialcentret i Tallinn. 

 

Eva-Tiina Pölluste, Gustav Adolfs Gymnasium, TallinnEva-Tiina Põlluste berättade om svenskundervisningen i Gustav Adolfs gymnasiet i Tallinn.