2020 


Medlemsbrev, mars 2020

Bästa Estlandsvän! 

Verksamheten under år 2020 kommer att som vanligt inledas med årsmötet. I augusti ordnas den årliga resan som denna gång går till Rågöarna.

Årsmöte 30.3 kl.18
Årsmötet hålls den 30 mars kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Se bilaga. Efter mötet berättar vår medlem Bosse Ahlnäs om sina erfarenheter av de estniska öarna, bland dem Rågöarna som är målet för årets resa. Efter föredraget följer fri samvaro med servering. För ett glas vin med tilltugg uppbärs 10 euro. Föreningens kort finns till salu.

Peeteli
Vi har tacksamt noterat att det bidrag till Peeteli som föreningens medlemmar betalar in under året var det största någonsin, dvs 4 325 euro. Peeteli satsar ännu mer än tidigare på utbildning för sina skyddslingar och inga medel som går till Peeteli är bortkastade. Betala alltså en slant till Peeteli när du kan eller ännu hellre, bli månadsgivare. Många små summor blir ganska lätt en stor summa. Bidrag till Peeteli betalas in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245.

Årets resa 22 – 24 augusti
Sommarens resa går till Rågöarna. Det är ett mål som länge hägrat för Estlandsvännerna men det har hittills varit alltför krångligt för grupper att ta sig dit. Nu har det ändå blivit möjligt att göra dagsutflykter med lunch.
     Resan startar lördagen den 22 augusti med Eckerö Line kl 9.00. Från Tallinn kör vi till Laulasmaa där vårt första stopp blir vid Arvo Pärt Centret. Arvo Pärt är en av Estlands mest kända tonsättare. Kaffepaus på egen bekostnad. Efter en rundtur med guide i Laulasmaa checkar vi in på vårt hotell Laulasmaa Spa.  Vi äter gemensam buffémiddag.
     På söndagen gör vi en heldags utfärd till Rågöarna. Överfarten sker antagligen med en mindre båt i två omgångar. Vi får bekanta oss med öarnas natur och historia och höra om de estlandssvenskar som en gång bodde där. Vi transporteras på sedvanligt ö-vis på traktorflak. I utfärden ingår en lätt lunch. Med tanke på överfarten måste vi göra en väderreservation, men vi ska hoppas det inte blir alltför dåligt. Efter utfärden äter vi middag på hotellets restaurang Wicca.
     På måndagen checkar vi ut 9.30 och åker till Paldiski där vi bl.a. besöker bildhuggaren Amandus Adamsons muséum och Pakri fyr. Vi äter en lätt lunch innan vi fortsätter till Keila-Joa slott och dess vattenfall. Efter det styr vi kosan till Tallinn där båten hem avgår 18.30. Gemensam buffémiddag ombord.
     Resan kostar 445 euro i dubbelrum och 550 euro i enkelrum. Anmälan senast 15 maj helst per e-post (ingegerd.nystrom(å)gmail.com), annars skriftligen (Ingegerd Nyström Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 HFORS). Ange namn, födelsedata, rumsönskemål samt kontaktuppgifter. Anmälningsavgiften 100 euro betalas senast 15.5 och den resterande summan 30.6 på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1232. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid förfall.

Nya styrelsemedlemmar
Estlandsvännernas nuvarande styrelse har bibehållits oförändrad under många år. Styrelsen har upplevt sitt arbete som meningsfullt och roligt och samarbetet har fungerat bra. Detta hindrar inte att status qvo har varat alltför länge. I år står vi på allvar inför behovet att hitta två personer som är villiga att engagera sig mera aktivt i föreningens verksamhet. Hittills har styrelsens sonderingar stött på patrull. Vi hoppas ändå att det bland föreningens 141 medlemmar ska finnas några som är villiga att aktivt ta del i planeringen av verksamheten och att sköta praktiska ärenden. Bland det roligaste med styrelsearbetet är att man kommer i närmare kontakt med våra estniska vänner. Om du vill bidra till att föreningen fortsätter att vara en aktiv förening kan du anmäla ditt intresse till Ingegerd. Det är ingen skam att anmäla sig själv. Om du inte själv kan ställa upp kan du hjälpa till genom att värva någon av dina vänner i föreningen. Vi behöver förslag före årsmötet! Om vi inte lyckas bibehålla en aktiv styrelse finns det risk för att föreningen dör sotdöden.

OBSERVERA DESSUTOM!!
Det finlandssvenska webbhuset där Estlandsvännerna är kund har förnyat sina program, bl.a. programmet för medlemsregistret. Det här har medfört konsekvenser för användningen av era e-postadresser. Programmet kräver, i enlighet med gällande bestämmelser för datasekretess, att adressaten godkänt att adressen används för föreningens information. Det enda sättet att godkänna användningen är att göra det genom programmets standardförfrågan. Den 22 januari skickades förfrågan till alla adresser som fanns i registret. Centralt i meddelandet finns en blå ruta där det står ”klicka här för att godkänna”. Den som ännu inte vågat klicka kan leta fram meddelandet och godkänna användningen eller vänta på nästa uppmaning som kommer inom kort. Den som vill ändra sin adress kan göra det genom att svara på meddelandet som på ett vanligt brev. Svaret kommer till avsändaradressen, dvs. till Ingegerd Nyström. Den nya adressen förs in och sedan kommer ett nytt standardbrev med begäran om bekräftelse.
      Det skulle vara en stor kostnadsbesparing om föreningen kunde börja använda e-post i större utsträckning. Informationsgången skulle också bli snabbare. Den som inte fått någon förfrågan saknar uppenbarligen e-postadress i registret. Var i så fall snäll och skicka den till ingegerd.nystrom(å)gmail.com så snart som möjligt. Om du är osäker går det också bra att kolla med Ingegerd. Vi är införstådda med att alla medlemmar inte har e-post.

Vi hoppas få se många av er på årsmötet 30.3

STYRELSEN

 


Årsmötet 2020 är framskjutet !  


Medlemsresan 2020 uppskjuten! 

 

Efter många överväganden har vi kommit till att det är bäst att uppskjuta Rågöresan till nästa sommar. Vi vill inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker. Eftersom gemensamma resor och gemensamma upplevelser i Estland är en viktig del av vår verksamhet ska vi i stället försöka göra julresan litet mer omfattande. 


Stipendiaterna 2020 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2020 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Ingebrit Vahe, Nele Novek, Eglyd Marion Hirv och Helena Katrina Haltunen. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Iris Johanna Kreen, Ilona Falk, Andra Paeste och Kätlin Kippar. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Piia Marie Leesme.

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2020. 
 

Avgångseleverna på Nuckö Gymnasium 2020. 

 


Medlemsbrev, oktober 2020

 

Bästa Estlandsvän!

Vi hoppas ni alla haft en skön sommar och att ni efter omständigheterna mår väl. Styrelsen har funderat på det kommande verksamhetsårets program och konstaterat att osäkerhetsfaktorerna fortfarande är många. Därför vågar vi inte arrangera den aviserade julresan. Men vi måste trots allt sikta framåt. För hösten planerar vi nu dels att hålla det uppskjutna årsmötet, dels att ordna en glöggträff med historiskt tema närmare jul. Vi hoppas att detta går att genomföra.

Årsmöte 26.10

Årsmötet hålls måndagen den 26 oktober kl.18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Dessutom vill styrelsen gärna diskutera föreningens framtida verksamhet. Vi är också fortfarande ytterst angelägna om att få nya kandidater till styrelsen. Lämna gärna in förslag på förhand. Kaffeservering.

Glöggträff 30.11

Vi samlas till glöggträff den 30 november kl. 18.00 i SFV:s mötesrum på G18. Forskaren och föreningsmedlemmen Aapo Roselius inleder träffen med att belysa dels hur finländska frivilliga deltog i det estniska frihetskriget 1919, dels hur ester engagerade sig i det finska inbördeskriget. Efter inledningen går vi ut i Gamla kyrkans park och studerar det minnesmonument över finländska frivilliga som finns i parken. Glöggservering ute eller inne beroende på vädret.

Medlemsavgiften

Under normala verksamhetsår fastställs medlemsavgiften på årsmötet på våren och uppbärs under hösten. I dessa coronatider hoppas vi att det är i sin ordning att vi börjar inkassera en oförändrad medlemsavgift nu och sedan fastställer den på årsmötet. Avgiften är alltså 20 euro och inbetalas på konto FI56 4055 4650 0097 96. Ange referensen 1274. Betala gärna inom 30 dagar.

Peeteli

Peeteli har tackat för våra bidrag och rapporterat om en livlig verksamhet. Under våren då den enskilda elevens ansvar för sin skolgång blev större intensifierades läxhjälpen för de barn som bor med sina föräldrar och alla Peetelibarn klarade skolarbetet med framgång. Under sommaren har det hållits många läger där barnen fått lära sig praktiska saker som matlagning och vedhuggning, men också haft tid för lek och kamratskap. Understöd till Peeteli betalas på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245.

Estniskt språkprojekt

Kurser i svenska i Estlands svenskbygder

I Estland pågår ett projekt med syfte att förstärka kunskaperna i svenska och den gamla svenska kulturen i de forna svenskbygderna. Projektet drivs av den estlandssvenska kulturförvaltningen i samarbete med Svenska S:t Mikaelsförsamlingen. Det långsiktiga målet är att skapa ett estlandssvenskt kulturrum från Runö till Nargö med språket som gemensam nämnare Projektet inleddes hösten 2019 ute på öarna med språkkurser som fortfarande pågår. Både vuxna och barn deltar i kurserna. Starten har finansierats av det estniska kulturministeriet. En mera långsiktig finansiering av verksamheten håller på att ta form. Men innan den börjar fungera finns det risk för att verksamheten måste avbrytas för vårterminen 2021. Detta vore extra tråkigt eftersom kursdeltagarna är mycket ivriga att få fortsätta enligt planerna. Estlandsvännerna har fått en förfrågan om föreningen har möjlighet att bidra med de 2 054 euro som kurserna våren 2021 beräknas kosta. Styrelsen tycker att ändamålet är behjärtansvärt och helt i linje med föreningens målsättning, men tyvärr finns det inte sådana extra pengar. Styrelsen föreslår därför en insamling till förmån för projektet. Om du vill vara med och stödja det estlandssvenska kulturprojektet kan du i samband med medlemsavgiften betala in en extra summa. Notera gärna donationen i meddelandefältet. Även om vi inte når upp till hela summan kommer pengarna att används som delfinansiering för kurserna.

Med hopp om att vi kan ses under hösten

STYRELSEN 

 


Årsmötet och övriga evenemang blev inställda   

På grund av det allt svårare coronaläget blev det aviserade årsmötet och övriga evenemang  inställda. Vi försöker ordna dem på våren 2021 i stället. 

 


Medlemsbrev, december 2020

Bästa Estlandsvän!

Tyvärr har verksamheten i föreningen under år 2020 gått i coronans tecken och vi har inte kunnat bedriva normal medlemsverksamhet. Som ni kunnat se av våra föregående medlemsbrev har vi dock i mer optimistiska stunder planerat en del program. Vi hoppas innerligt att det under verksamhetsåret 2021 skall bli möjligt att genomföra de planerna.

Föreningens humanitära verksamhet har trots allt gått sin gilla gång. Peeteli kommer att under år 2020 få totalt 14 000 euro i understöd. 10 000 från stiftelsen 7:nde Mars fonden och 4 000 som är understöd från medlemmarna. Det är en verkligt fin insats, tack för den. Årsrapporten från Peeteli har ännu inte kommit, men det har flutit in mindre rapporter under året. Av dem framgår att Peeteli satsat mycket på att barnen i dagcentret ska få det extra stöd och den hjälp som skolgången på distans kräver och som hemmen inte kan bidra med. Hjälpen har varit så effektiv att Peetelibarnen rentav har förbättrat sina skolresultat.

Insamlingen för svenskkursen har tillsvidare inbringat ca 1 000 euro. Tack också för det!

Estlandsvännerna har som tradition att komma ihåg pensionärerna i Svenska S:t Mikaelsförsamlingen med en liten slant till julen. Pengarna är närmast avsedda för akuta behov i samband med medicinräkningar. Styrelsen har beslutat att också i år stödja pensionärerna med 400 euro.

Trots att den aktiva verksamheten legat nere belastas föreningens ekonomi ändå av en del löpande utgifter. Det är framför allt ADB- och bankkostnader och postning. Avsikten är ju att medlemsavgifterna skall täcka dessa kostnader. Nu har det i alla fall gått så att mer än hälften av föreningens medlemmar tillsvidare inte betalat medlemsavgiften för år 2020. Det kan bero på många faktorer. Vi har i år inte skickat någon separat faktura för medlemsavgiften utan endast i medlemsbrevet uppmanat er att betala. Sådant är lätt att glömma bort, speciellt i tider då mycket annat upptar våra tankar. Eftersom verksamheten legat nere har det inte heller den vägen kommit påminnelser. Vi hoppas i alla fall att ni som ännu inte betalat medlemsavgiften gör det så snart som möjligt. Avgift 20 euro. Konto FI56 4055 4650 0097 96. Referens 1274.

För övrigt hoppas vi att ni alla mår bra och att coronan inte skall sätta alltför stora käppar i hjulet för ert julfirande. Vi hoppas också att det ska bli möjligt att återuppta medlemsverksamheten under våren och att vi då kan bjuda på de program som nu ligger på is.

Härmed vill vi önska er alla

en skön jul och ett gott nytt år

STYRELSEN


Styrelsemöten på Zoom 

Under året 2020 hölls några styrelsemöte på Zoom på grund av viruspandemin.

 

28.5.2020 

 

15.9.2020 

 

24.11.2020