Estlandsvännerna r.f.

är en förening för alla som intresserar sig för estnisk, särskilt estlandssvensk kultur och historia

Vår verksamhet har två tyngdpunktsområden. Dels ordnar vi programaftnar och resor där den tidigare och nuvarande estlandssvenska kulturen ofta står i centrum. Dels arbetar vi med humanitära frågor med gatubarncentret i Peeteli i Ta​llinn som det viktigaste projektet. Under årens lopp har vi också byggt upp en nära kontakt med den svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn. 

 


Senaste nytt:

Dubbelt årsmötet
2020 och 2021 
26 maj 2021

 

-> Se Aktuellt 

-> Bli medlem 

 

Webbplatsen uppdaterad
8.9.2021 / Caj Kortman